Обавештење за пореске обвезнике који порески дуг измирују на рате

За време плаћања пореског дуга на рате, обрачунава се камата по стопи која је једнака годишњој референтној стопи Народне банке Србије.

Према последњим подацима, од 11.02.2016. године важи и примењује се до следеће измене, референтна каматна стопа која износи 4,25%.

У случају промене референтне каматне стопе порески обвезник је дужан да примени новелирану стопу референтне каматне стопе.

Пореска управа ће и у наредном периоду благовремено обавештавати пореске обвезнике о измени висине референтне каматне стопе, као и о периоду примене. 

Извор: сајт Пореске управе РС