Za vreme plaćanja poreskog duga na rate, obračunava se kamata po stopi koja je jednaka godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije.

Prema poslednjim podacima, od 11.02.2016. godine važi i primenjuje se do sledeće izmene, referentna kamatna stopa koja iznosi 4,25%.

U slučaju promene referentne kamatne stope poreski obveznik je dužan da primeni noveliranu stopu referentne kamatne stope.

Poreska uprava će i u narednom periodu blagovremeno obaveštavati poreske obveznike o izmeni visine referentne kamatne stope, kao i o periodu primene. 

Izvor: sajt Poreske uprave RS