Radno angažovanje osoba koje obavljaju pomoćne poslove u kući kod više porodica u toku jednog meseca, biće regulisano poput sezonskih radnika u poljoprivredi u određenim delatnostima, prema Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima, koji priprema Radna grupa Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Prema Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima u slučaju povrede na radu ove osobe bi imale pravo na zdravstveno osiguranje, a po svakom danu rada bili bi im uplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Rad ovih osoba trenutno je regulisan Zakonom o radu, koji kaže da sa kućnim pomoćnim osobljem se može zaključiti ugovor o radu na neodređeno ili određeno vreme, sa punim ili nepunim radnim vremenom, sa svim pravima koja su propisana Zakonom o radu.

(Obaveštenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, od 15.10.2020. godine)