Обавештењe Пореске управе о  примени одредби чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку којима је регулисана размена података о чињеницама о којима се води службена евиденција можете преузети кликом на следећи линк:
Обавештење