Obaveštenje Poreske uprave o  primeni odredbi čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku kojima je regulisana razmena podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija možete preuzeti klikom na sledeći link:
Obaveštenje