“Imajući u vidu da je na teritoriji Republike Srbije proglašeno vanredno stanje (Odluka o proglašenju vanrednog stanja objavljena je u “Sl. glasniku RC“, br. 29/2020), obaveštavamo zainteresovana lica da je Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija) uskladila svoj rad, a na osnovu Uredbe o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja (“Sl. glasnik RS“, br. 31/2020) i Odluke o organizaciji rada Republičke komisije za vreme vanrednog stanja br. 130-01-6/2020 od 17.03.2020. godine, sve u cilju da se obezbedi kontinuitet u obavljanju svih poslova iz zakonom utvrđenih nadležnosti ovog organa.

U vezi sa tim, ukazujemo svim zainteresovanim licima da je Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, koja za potrebe Republičke komisije obavlja poslove pisarnice, objavila obaveštenje o radu pisarnica republičkih oragana uprave za vreme vanrednog stanja, prema kojem je neposredno podnošenje podnesaka zabranjeno, https://www.uzzpro.gov.rs/index.html

U skladu sa navedenim, podnošenje pismena koja su upućena Republičkoj komisiji preko pisarnice Uprave za zajedničke poslove republičkih oragana, na adresi Nemanjina 22-26, Beograd, može se obavljati korišćenjem poštanskih usluga.

Kako bi se obezbedilo dosledno poštovanje svih opštih, posebnih i vanrednih mera koje se odnose na higijensku sigurnost objekata i lica u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, a u cilju osiguranja zaštite i zdravlja zaposlenih i stranaka, Republička komisija obaveštava naručioce da je neophodno da dokumentaciju koju prosleđuju ovom organu radi odlučivanja, dostavljaju isključivo u fotokopijama, kako ne bi bilo potrebno vršiti povraćaj/neposredno preuzimanje od strane naručioca. Originalna dokumentacija iz postupka javne nabavke dostavljaće se isključivo na osnovu posebnog zahteva Republičke komisije, ukoliko je isto neophodno za postupanje.

Napominjemo da se u skladu sa odredbama ZJN zahtev za zaštitu prava podnosi naručiocu, a da se Republičkoj komisiji dostavlja kopija zahteva.

Obaveštavamo sva zainteresovana lica da su u svrhu kontakta sa Republičkom komisijom i dalje dostupni telefonski broj 011/2060-902 i imejl adresa republicka.komisija@kjn.gov.rs, kao i telefonski broj 011/2060-912.

Ukoliko u narednom periodu eventualno dođe do promena u organizaciji rada Republičke komisije, o istom će blagovremeno biti objavljeno obaveštenje na internet stranici ovog organa.

Zahvaljujemo na razumevanju.“

Izvor: sajt Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki