Републички завод за статистику ће почев од 2018. године просечне
зараде рачунати на основу података из евиденције Пореске управе. Због
преласка на нови извор података и нову методологију, месечна саопштења о
просечним зарадама ће се убудуће објављивати 55 дана по истеку месеца
на који се зараде односе. Дакле, просечне зараде за јануар биће
објављене 26. марта 2018.

Детаљније информације о изменама обрачуна просечне зараде и примени
нове методологије можете погледати на веб-сајту РЗС-а преко линка: http://www.stat.gov.rs/WebSite/userFiles/file/Aktuelnosti/Zarade_brosura.pdf

 

Извор: сајт РЗС