U prilogu možete pogledati obaveštenje o privremenoj promeni sedišta
Višeg suda u Beogradu, kao i o radnom vremenu pisarnice, u periodu
rekonstrukcije, koja je poslata Advokatskoj komori Srbije.

Obaveštenje – Viši sud u Beogradu