У прилогу можете погледати обавештење о привременој промени седишта
Вишег суда у Београду, као и о радном времену писарнице, у периоду
реконструкције, која је послата Адвокатској комори Србије.

Обавештење – Виши суд у Београду