Članom 181. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 91/19, u daljem tekstu: Zakon), propisano je da je naručilac dužan da evidentira podatke o vrednosti i vrsti javnih nabavki iz čl. 11. – 21. ovog Zakona i to po svakom osnovu za izuzeće posebno, kao i javne nabavke iz člana 27. stav 1. ovog Zakona. Članom 181. stav 4. Zakona propisano je da podatke iz stava 3. ovog člana naručioci zbirno objavljuju na Portalu javnih nabavki najkasnije do 31. januara tekuće godine za prehodnu godinu. S tim u vezi, obaveštavamo vas da ste u skladu sa navedenim zakonskim odredbama u obavezi da navedene podatke za 2022. godinu evidentirate i iste objavite najkasnije do 31. januara 2023. godine, a u skladu sa Uputstvom za objavljivanje podataka o javnim nabavkama koje su izuzete od primene Zakona, koje je objavljeno na internet stranici Kancelarije za javne nabavke, kao i uputstvom o načinu evidentiranja i objavljivanja podataka, koje je objavljeno na Portalu javnih nabavki (link za pristup navedenom uputstvu). Podsećamo da je članom 236. stav 1. tačka 16) Zakona propisana prekršajna odgovornost za naručioca i odgovorno lice naručioca ako ne evidentira podatke o vrednosti i vrsti javnih nabavki ili ih u propisanom roku ne objavi na Portalu javnih nabavki (član 181).

Izvor: Kancelarija za javne nabavke