U cilju obezbeđivanja jednostavnijeg i efikasnijeg ostvarivanja prava na privremenu sprečenost za rad, odnosno „bolovanje“ osiguranicama čiji je razlog održavanje trudnoće (bolest ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće) prvostepene lekarske komisije imaće mogućnost da im produže privremenu sprečenost za rad na period do 3 meseca, umesto dosadašnjih 30 dana, odnosno do sticanja prava na porodiljsko odsustvo, ako isto nastupa pre isteka tri meseca.

Značajna novina u odnosu na dosadašnje postupanje predstavlja smanjenje dolazaka trudnica sa rizičnom trudnoćom, koje će umesto dolazaka jednom mesečno na lekarsku komisiju dolaziti na svaka tri 3 meseca.

Ovakvim postupanjem Republičkog fonda trudnicama se znatno olakšava procedura produženja bolovanja.

Ređi dolasci trudnica uticaće i na smanjenje dužine čekanja na prvostepenim lekarskim komisijama za druge kategorije osiguranika.