У циљу обезбеђивања једноставнијег и ефикаснијег остваривања права на привремену спреченост за рад, односно „боловање“ осигураницама чији је разлог одржавање трудноће (болест или компликација у вези са одржавањем трудноће) првостепене лекарске комисије имаће могућност да им продуже привремену спреченост за рад на период до 3 месеца, уместо досадашњих 30 дана, односно до стицања права на породиљско одсуство, ако исто наступа пре истека три месеца.

Значајна новина у односу на досадашње поступање представља смањење долазака трудница са ризичном трудноћом, које ће уместо долазака једном месечно на лекарску комисију долазити на свака три 3 месеца.

Оваквим поступањем Републичког фонда трудницама се знатно олакшава процедура продужења боловања.

Ређи доласци трудница утицаће и на смањење дужине чекања на првостепеним лекарским комисијама за друге категорије осигураника.