Uprava za trezor objavila je na svom sajtu Obaveštenje korisnicima javnih sredstava broj 401-00-195/18-001-005 od 15. marta 2018. godine.

Obaveštenje se odnosi na nedoumice u vezi sa plaćanjem faktura koje su registrovane u Centralnom registru faktura:

  • šifre plaćanja,
  • plaćanje preko sistema ISPP,
  • poziv na broj odobrenja,
  • provera registracije fakture u CRF,
  • jedinice lokalne samouprave,
  • obustave,
  • roditeljski dinar i
  • obaveze koje nisu komercijalne transakcije.

Obaveštenje možete pogledati na sledećem linku:

Obaveštenje korisnicima javnih sredstava