Istorijski arhiv Beograda obaveštava pravna lica, da usled izuzetno velikog broja primljenih zahteva, u skladu sa primenom Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 6/2020) koji se odnose na izdavanje saglasnosti na listu kategorija i dostavu opštih akata (pravilnika), a u okviru objektivnih mogućnosti prijema i obrade istih od strane Istorijskog arhiva Beograda, da se rok za dostavu pomenute dokumentacije produžava i dalje o čemu će dalje obavestiti na ovaj način krajem januara meseca naredne godine kada se može nastaviti sa dostavljanjem.

Izvor: sajt Istorijski arhiv Beograda
Naslov: Redakcija