Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) počinje da se primenjuje 1. oktobra 2019. godine.

Zakon je predvideo da su pružaoci pravne pomoći advokatura i službe pravne pomoći u jedinicama lokalne samouprave, a udruženja samo na osnovu odredbi zakona koji uređuju pravo azila i zabranu diskriminacije.

Pružaoci besplatne pravne podrške mogu biti javni beležnici, posrednici u rešavanju sporova i pravni fakulteti.

Pojmovi pružalac, tražilac i korisnik besplatne pravne pomoći nalaze se u članu 8. teksta Zakona, u kom je predviđeno da je „pružalac besplatne pravne pomoći lice koje je ovim zakonom ovlašćeno da pruža besplatnu pravnu pomoć i koje je prema ovom zakonu upisano u registar“.

Prema tome, ovim zakonom se, za razliku od dosadašnjeg sistema besplatne pravne pomoći, uvodi Registar pružalaca besplatne pravne pomoći, a tražilac podnosi zahtev da mu se odobri korišćenje iste pomoći.

Važno je istaći i da se besplatna pravna pomoć koju pružaju advokati, izuzev pravnog saveta, kao i sastavljanje javnobeležničkih isprava i posredovanje u rešavanju sporova, pruža samo tražiocima kojima se to odobri. Prema tome, sastavljanje podnesaka, zastupanje i odbrana, kao pojavni oblici besplatne pravne pomoći, podležu odobrenju, kao i dva pojavna oblika besplatne pravne podrške (sastavljanje javnobeležničke isprave i posredovanje u rešavanju sporova), a razlog tome je što se navedeni oblici pružanja pravne pomoći i podrške isplaćuju pružaocu iz javnih sredstava. Odobrenje daje (ili odbija) organ uprave u jedinici lokalne samouprave, što je regulisano čl. 33. Zakona.

Podsećamo i na obavezu državnih organi, organa javne vlasti i jedinica lokalne samouprave iz člana 26. st. 1. i 3. ovog zakona da organizuju pružanje besplatne pravne podrške, odnosno obavezu da  obrazuju službu pravne pomoći u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona (zakon je stupio na snagu 21.11.2018).

Više o ovom zakonu pisali smo u tekstu Osvrt na novi Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći u časopisu Lege Artis Propisi u praksi.

Izvor: Redakcija