Od 1. jula 2019. godine stupa na snagu nova organizaciona struktura Poreske uprave.

Nova organizaciona struktura

Poreska uprava Republike Srbije Filijale – osnovne delatnosti sa pripadajućim teritorijalnim organizacionim jedinicama (pdf |  205,4KB)

Spisak organizacionih jedinica -osnovne i izdvojene aktivnosti i pisarnice (pdf |  468,0KB)

Izvor: sajt Poreske uprave
Naslov: Redakcija