Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o javnim nabavkama kojim su utvrđene nove vrednosti do kojih se zakon ne primenjuje i vrednosti za primenu zakona, u skladu sa praksom država članica Evropske unije u okruženju.

Uvodi se novi portal javnih nabavki koji će omogućiti sprovođenje postupka javnih nabavki elektronskim putem, komunikaciju i razmenu podataka u postupku javne nabavke, uključujući i podnošenje ponuda.

Na taj način, kako je rekao ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, u načelnoj raspravi, obezbediće se veća transparentnost u postupcima javnih nabavki, a otvaranje ponuda će se takođe odvijati elektronskim putem, što će, kaže, doprineti povećanju poverenja privrednih subjekata u sistem, a posledično i povećanju nivoa konkurencije u postupcima javnih nabavki.

Zakon se neće primenjivati pri kupovini robe vrednosti manje od milion dinara ili kada se ugovaraju radovi jeftiniji od tri miliona.

Ako je predmet javne nabavke konkurs za dizajn za potrebe diplomatskih misija, čija je vrednost manja od 15 miliona dinara, ili radovi do 650 miliona, ni u tim slučajevima se zakon ne primenjuje.

Uvodi se i nova vrsta postupka – „partnerstvo za inovacije“, pa će se usluge u oblasti zdravstvene zaštite i kulture, sprovoditi po „blažem režimu“, s kraćim postupkom.

Zakon predstavlja jedno od merila za otvaranje pregovaračkog Poglavlja 5 (javne nabavke) u pregovorima sa Evropskom unijom.

Izvor: sajt Blica
Naslov: Redakcija