Skupština Srbije usvojila je set poreskih zakona među kojima su izmene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje kojima se smanjuje stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje sa 26 na 25,5 odsto.

Skupština je usvojila i izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana kojima se povećava neoporezivi iznos mesečne zarade sa 15.300 na 16.300 dinara.

Opterećenje na zarade biće smanjeno sa 62 na 61 odsto, rekao je tokom rasprave ministar finansija Siniša Mali.
On je dodao da se iz godine u godinu smanjuje poresko opterećenje na zarade kako bi se podstaklo novo zapošljavanje i povećanje plata.

Usvojeni su i poreski podsticaji koji se tiču državljana Srbije koji žive u inostranstvu, kojima će se, ako se vrate i zaposle u Srbiji, biti umanjena osnovica za obračun poreza i doprinosa u visini od 70 odsto.

Ministar je ranije rekao da će biti uveden test samostalnosti preduzetnika izmenom člana 85 Zakona o porezu na dohodak građana, jer poslodavci umesto zaposlenih, iz poreskih razloga, angažuju preduzetnike, najčešće one koji se paušalno oporezuju.

Izmene Zakon o porezu na dohodak građana omogućavaju povoljnije uslove za privređivanje rasterećenjem privrednih subjekata, stvaraju se uslovi za suzbijanje sive ekonomije i podstiče se priliv investicija, naveo je ranije Mali.

Poslanici su usvojili i izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, izmene i dopune Zakona o republičkim administrativnim taksama, izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu, izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Kako je ranije rekao Mali, setom poreskih zakona se predviđa znatno rasterećenje privrede, smanjenje poreskog opterećenja rada, a sve to, kako je objasnio, treba da doprinese daljem rastu privrede i otvaranju novih radnih mesta.

Za 2021. odlaže se prelazak na nov sistem plata

Skupština Srbije usvojila je danas izmene Zakona o platama zaposlenih u državnim službama kojim se za 2021.godinu odlaže prelazak na nov sistem određivanja plata uz uvođenje platnih razreda.

Kako je u raspravi rekao ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić, izmenama se redefinišu rokovi od kojih počinje primena sistemskog i posebnih zakona o platama u pojedinačnim delovima javnog sektora.
Ružić je naveo da je u predstojećem periodu potrebno da se sprovedu dodatne finansijske analize prelaska na nov sistem plata i da se poslodavcima i zaposlenima ostavi odgovarajući vremenski period za pripremu za implementaciju novih rešenja.

On je objasnio da se zbog složenosti procesa mora ostaviti odgovarajući vremenski period, kako bi se omogućilo da reforma sistema plata postigne finansijski održiv efekat počev od 1.januara 2021.godine. Ružić je podsetio da platni razredi postoje od 1. januara 2007. godine, kada je usvojen Zakon o platama državnih službenika i nameštenika.
Podsetio je da platni razredi znače da se plate povećavaju zaposlenima na bazi kvaliteta njihovog rada, čak i u slučaju da se ne povećava osnovica na osnovu koje se obračunava plata.

„Naše opredeljenje je da se kroz reformu sistema plata, omogući primena platnih razreda za celokupan javni sektor. Predlažemo da se početak reforme odloži za još jednu godinu, imajući u vidu kompleksnost ovog procesa“, rekao je Ružić.

On je istakao da se reforma odnosi na preko 400.000 zaposlenih u raznim ustanovama, državnim organima, javnim agencijama…

Kako je objasnio, specifičnosti svakog dela javnog sektora moraju da se analiziraju i uvaže kroz sistem plata, dodataka i drugih prava.

Izvor: sajt RTV-a
Naslov: Redakcija