Direktor Uprave za javne nabavke Srbije Predrag Jovanović izjavio je da će se u 2017. godini raditi na izradi novog zakona o javnim nabavkama kako bi se ostvarilo potpuno usklađivanje sa novim direktivama EU

Direktor Uprave za javne nabavke Srbije Predrag Jovanović izjavio je da će se u 2017. godini raditi na izradi novog zakona o javnim nabavkama kako bi se ostvarilo potpuno usklađivanje sa novim direktivama Evropske unije u toj oblasti.

„Takođe će se raditi na unapređenju prakse javnih nabavki. Neophodno je veće korišćenje kriterijuma ‘ekonomski najpovoljnije ponude’ koje kod nas iznosi svega 14 odsto dok je u zemljama EU 80 odsto“, rekao je Jovanović agenciji Beta povodom najave otvaranja poglavlja 5 u pregovorima Srbije o članstvu u EU koje se odnosi na javne nabavke.Kako je objasnio, taj kriterijum omogućava kupovinu kvalitetnijih i dugotrajnijih proizvoda koji se, po pravilu, više isplate od onih najjeftinijih kod kojih su veći troškovi eksploatacije, popravki i zamene.

„Recimo, ušteda električne energije kod energetski efikasnih rasvetnih tela može da bude višestruko veća od razlike u nabavnoj ceni u odnosu na klasična rasvetna tela“, kazao je Jovanović.

On je podsetio da je u izveštaju EU o napretku Srbije ocenjeno da je pravni okvir za oblast javnih nabavki, posebno Zakon o javnim nabavkama, u velikoj meri usaglašen sa direktivama EU.

„Evropski zvaničnici su, takođe, konstatovali da su u proteklom periodu, sprovedene značajne reforme i napredak u oblasti javnih nabavki i da je to razlog da se donese odluka o otvaranju poglavlja 5“, rekao je Jovanović.

Najavio je da će Uprava za javne nabavke posebnu pažnju posvetiti afirmaciji šireg korišćenja okvirnih sporazuma koji značajno povećavaju ekonomičnost postupaka javnih nabavki.

„Okvirni sporazumi omogućavaju da se, umesto više postupaka, sprovodi samo jedan postupak na osnovu koga se zaključuje više ugovora. Time se praktično više postupaka zamenjuje jednim što značajno povećava ekonomičnost“, istakao je Jovanović.

Uprava će, prema njegovim rečima, pripremiti modele i raditi obuke i time pomoći naručiocima da brže sprovode postupke.

„U 2016. godini prosečno trajanje otvorenog postupka smanjeno je na 61 sa 77 dana koliko je iznosilo u prošloj godini. Daljim skraćivanjem trajanja postupaka povećaće se efikasnost rada državnih organa“, rekao je Jovanović.

U planu je, kako je dodao, da se dogodine radi i na utvrđivanju prepreka zbog kojih je prosečan broj ponuđača po tenderu ispod tri.

„U izveštaja EU o napretku Srbije je ukazano na potrebu jačanja prevencije u borbi protiv korupcije u javnim nabavkama. Uprava za javne nabavke će nastaviti da jača svoje aktivnosti i saradnju sa institucijama za borbu protiv korupcije, pre svega sa policijom, tužilaštvima, Agencijom za borbu protiv korupcije, Državnom revizorskom institucijom“, rekao je Jovanović.

Ukazao je da će se nastojati da se efiksanom razmenom podataka lakše otkriju i istraže neregularnosti i ocenio da je jedan od ključnih faktora za suzbijanje kršenja zakona u oblasti javnih nabavki efikasno sankcionisanje od strane pravosuđa.

„Sve mere predviđene Akcionim planom za 2016. godinu, a bilo ih je čak 25, Uprava je realizovala. Pored toga, Uprava je učestvovala u realizaciji još pet strategija sa ukupno dodatne 23 aktivnosti od kojih dve nisu realizovane zbog nedostatka sredstava“, kazao je Jovanović.

Uprava za javne nabavke trenutno ima 28 zaposlenih, a stručne anlize su pokazale da bi otpimalno bilo da ih je 36. Jedna od preporuka Evropske unije je da bi za unapređenje sistema javnih nabavki u Srbiji bilo važno jačanje institucionalnih kapaciteta, pre svega Uprave.

Ukupna vrednost javnih nabavki u Srbiji je oko 300 milijardi dinara.

U prvoj polovini ove godne na javne nabavke je potrošeno 154,4 milijarde dinara, što je osam odsto bruto domaćeg proizvoda.

Izvor: sajt Novosti