Директор Управе за јавне набавке Србије Предраг Јовановић изјавио је да ће се у 2017. години радити на изради новог закона о јавним набавкама како би се остварило потпуно усклађивање са новим директивама ЕУ

Директор Управе за јавне набавке Србије Предраг Јовановић изјавио је да ће се у 2017. години радити на изради новог закона о јавним набавкама како би се остварило потпуно усклађивање са новим директивама Европске уније у тој области.

„Такође ће се радити на унапређењу праксе јавних набавки. Неопходно је веће коришћење критеријума ‘економски најповољније понуде’ које код нас износи свега 14 одсто док је у земљама ЕУ 80 одсто“, рекао је Јовановић агенцији Бета поводом најаве отварања поглавља 5 у преговорима Србије о чланству у ЕУ које се односи на јавне набавке.Како је објаснио, тај критеријум омогућава куповину квалитетнијих и дуготрајнијих производа који се, по правилу, више исплате од оних најјефтинијих код којих су већи трошкови експлоатације, поправки и замене.

„Рецимо, уштеда електричне енергије код енергетски ефикасних расветних тела може да буде вишеструко већа од разлике у набавној цени у односу на класична расветна тела“, казао је Јовановић.

Он је подсетио да је у извештају ЕУ о напретку Србије оцењено да је правни оквир за област јавних набавки, посебно Закон о јавним набавкама, у великој мери усаглашен са директивама ЕУ.

„Европски званичници су, такође, констатовали да су у протеклом периоду, спроведене значајне реформе и напредак у области јавних набавки и да је то разлог да се донесе одлука о отварању поглавља 5“, рекао је Јовановић.

Најавио је да ће Управа за јавне набавке посебну пажњу посветити афирмацији ширег коришћења оквирних споразума који значајно повећавају економичност поступака јавних набавки.

„Оквирни споразуми омогућавају да се, уместо више поступака, спроводи само један поступак на основу кога се закључује више уговора. Тиме се практично више поступака замењује једним што значајно повећава економичност“, истакао је Јовановић.

Управа ће, према његовим речима, припремити моделе и радити обуке и тиме помоћи наручиоцима да брже спроводе поступке.

„У 2016. години просечно трајање отвореног поступка смањено је на 61 са 77 дана колико је износило у прошлој години. Даљим скраћивањем трајања поступака повећаће се ефикасност рада државних органа“, рекао је Јовановић.

У плану је, како је додао, да се догодине ради и на утврђивању препрека због којих је просечан број понуђача по тендеру испод три.

„У извештаја ЕУ о напретку Србије је указано на потребу јачања превенције у борби против корупције у јавним набавкама. Управа за јавне набавке ће наставити да јача своје активности и сарадњу са институцијама за борбу против корупције, пре свега са полицијом, тужилаштвима, Агенцијом за борбу против корупције, Државном ревизорском институцијом“, рекао је Јовановић.

Указао је да ће се настојати да се ефиксаном разменом података лакше открију и истраже нерегуларности и оценио да је један од кључних фактора за сузбијање кршења закона у области јавних набавки ефикасно санкционисање од стране правосуђа.

„Све мере предвиђене Акционим планом за 2016. годину, а било их је чак 25, Управа је реализовала. Поред тога, Управа је учествовала у реализацији још пет стратегија са укупно додатне 23 активности од којих две нису реализоване због недостатка средстава“, казао је Јовановић.

Управа за јавне набавке тренутно има 28 запослених, а стручне анлизе су показале да би отпимално било да их је 36. Једна од препорука Европске уније је да би за унапређење система јавних набавки у Србији било важно јачање институционалних капацитета, пре свега Управе.

Укупна вредност јавних набавки у Србији је око 300 милијарди динара.

У првој половини ове годне на јавне набавке је потрошено 154,4 милијарде динара, што је осам одсто бруто домаћег производа.

Извор: сајт Новости