Na internet stranici Uprave za javne nabavke objavljen je javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o javnim nabavkama.