Ministarstvo pravde postavilo je 17 stalnih sudskih tumača za
znakovni jezik za gluva lica, što je prvo postavljenje tih sudskih tumača
posle skoro deceniju.

U Elektronskoj evidenciji stalnih sudskih
prevodilaca i tumača do sada su bila registrovana 3  tumača za lica sa
oštećenim sluhom.

Ministarstvo pravde je obavestilo više sudove
prema prebivalištu postavljenih tumača  o obavezi pozivanja postavljenih
tumača za polaganje zakletve.

Nakon polaganja zakletve
ministarstvo će  postavljene tumače uneti u Elektronsku evidenciju
(registar) stalnih sudskih prevodilaca i tumača, koja je javno dostupna i
nalazi se na internet prezentaciji ministarstva.

Oglas za
postavljenje stalnih sudskih tumača za znakovni jezik za gluva lica sa
područja viših sudova u Republici Srbije objavljen je polovinom novembra
2016. godine.

Izvor: sajt Ministarstva pravde Republike Srbije