Министарство правде поставило је 17 сталних судских тумача за
знаковни језик за глува лица, што је прво постављење тих судских тумача
после скоро деценију.

У Електронској евиденцији сталних судских
преводилаца и тумача до сада су била регистрована 3  тумача за лица са
оштећеним слухом.

Министарство правде је обавестило више судове
према пребивалишту постављених тумача  о обавези позивања постављених
тумача за полагање заклетве.

Након полагања заклетве
министарство ће  постављене тумаче унети у Електронску евиденцију
(регистар) сталних судских преводилаца и тумача, која је јавно доступна и
налази се на интернет презентацији министарства.

Оглас за
постављење сталних судских тумача за знаковни језик за глува лица са
подручја виших судова у Републици Србије објављен је половином новембра
2016. године.

Извор: сајт Министарства правде Републике Србије