U „Službenom glasniku RS“, broj 123/2020 objavljen je najnoviji prevod MSFI.

Ministar finansija doneo je Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) broj: 401-00-4351/2020-16 od 10. septembra 2020. godine, koje je objavljeno u „Službenom glasniku RS“, broj 123/2020 i kojim se odobrava navedeni prevod MSFI. Rešenje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, tj. 21. oktobra 2020. godine, a obavezna primena ovih prevedenih MSFI je za redovne godišnje finansijske izveštaje koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine.