Комисија за заштиту конкренције покренула је четири нова поступка испитивања повреде конкуренције  против десет учесника на тржишту беби опреме, а због основане сумње да су закључивали рестриктивне споразуме којима су утврђиване цене у даљој продаји производа намењених бебама (варалице, цуцле, глодалице, флашице, пумпе за млеко, козметика за бебе, текстил и др.).

Поступци утврђивања повреде конкуренције по службеној дужности покренути су против друштава Yуглоб доо Београд, Кепром доо Београд, Акса доо Београд, „К-Пхарма“ ЗУ апотека из Београда и ЗУ апотека Краљево, као и против  веледрогерија Фармалогист доо Београд, Вега доо Ваљево, Лековит доо Шабац, Медицом доо Шабац и НС Пхарм доо Нови Сад.

Подсећамо да је Комисија за заштиту конкуренције током априла 2018. године већ покренула два поступка испитивања повреде конкуренције на тржишту беби опреме.

Комисија за заштиту конкуренције сматра да је  тржиште беби опреме  од изузетног значаја за потрошаче, као и за друштво у целини и подсећа да, поред споменутих поступака испитивања повреде конкуренције,  спроводи и секторску анализу целокупног тржишта беби опреме, а са чијим резултатима ћемо упознати јавност.

Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу бити од значаја за утврђивање чињеничног стања у наведеним поступцима да исте доставе Комисији за заштиту конкуренције, на адресу Савска бр. 25/ИВ, Београд.

Извор: сајт Комисије за заштиту конкуренције