Nove obrasce za obračun naknade zarade OZ-7 i OZ-10 možete preuzeti ispod teksta .
Napominjemo da obrazac OZ-7 sadrži i bliža objašnjenja neophodna za njegovo pravilno popunjavanje.

Obaveštavamo vas da je filijalama Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje dostavljeno uputstvo o primeni odredaba Zakona o zdravstvenom osiguranju u vezi načina obračuna naknade zarade za vreme privremene sprečenosti za rad. U filijalama Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje možete dobiti bliže informacije o obračunu naknada zarade.

OZ – 7 – postavljeno 25.06.2019.

OZ – 10 – postavljeno 25.06.2019.

Izvor: sajt RFZO