Обавештавамо вас да је ступио на снагу Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду, професионалног обољења и оболења у вези са радом (“Сл. гласник“ бр. 4/2016).

Назив Правилника се мења и сада гласи: Правилник о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду и професионалном обољењу.

 Као што се и у промени назива Правилника може уочити, и у новом Правилнику брише се све у вези теме: обољења у вези са радом.

Кључна промена је обавеза послодавца да запосленом који је имао повреду на раду, достави један од пет примерака Извештаја о повреди на раду одмах, а најкасније два дана од пријема оверених примерака (4) од стране Филијале Републичког фонда за здравствено осигурање.

Расподела оверених пет примерака Извештаја о повреди на раду – Образац 1, по новом је следећа:

1.  Један примерак задржава Филијала РФЗО

2.  Један примерак задржава послодавац

3.  Један примерак послодавац запосленом доставља одмах, а најкасније два дана од његовог пријема

4.  Један примерак послодавац доставља Филијали Републичког фонада за пензијско и инвалидско осигурање

5.  Један примерак послодавац доставља Министарству надлежном за рад – Управи за безбедност и здравље на раду

Прописан је и нови изглед Извештаја о повреди на раду  – Образац 1 и Извештаја о професиналном обољењу  – Образац 2. Примере нових образаца 1 и 2, које можете преузети у издању Прописи.нет, у оквиру XVIII групе, у делу Обрасци .