Obaveštavamo vas da je stupio na snagu Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu, profesionalnog oboljenja i obolenja u vezi sa radom (“Sl. glasnik“ br. 4/2016).

Naziv Pravilnika se menja i sada glasi: Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju.

 Kao što se i u promeni naziva Pravilnika može uočiti, i u novom Pravilniku briše se sve u vezi teme: oboljenja u vezi sa radom.

Ključna promena je obaveza poslodavca da zaposlenom koji je imao povredu na radu, dostavi jedan od pet primeraka Izveštaja o povredi na radu odmah, a najkasnije dva dana od prijema overenih primeraka (4) od strane Filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Raspodela overenih pet primeraka Izveštaja o povredi na radu – Obrazac 1, po novom je sledeća:

1.  Jedan primerak zadržava Filijala RFZO

2.  Jedan primerak zadržava poslodavac

3.  Jedan primerak poslodavac zaposlenom dostavlja odmah, a najkasnije dva dana od njegovog prijema

4.  Jedan primerak poslodavac dostavlja Filijali Republičkog fonada za penzijsko i invalidsko osiguranje

5.  Jedan primerak poslodavac dostavlja Ministarstvu nadležnom za rad – Upravi za bezbednost i zdravlje na radu

Propisan je i novi izgled Izveštaja o povredi na radu  – Obrazac 1 i Izveštaja o profesinalnom oboljenju  – Obrazac 2. Primere novih obrazaca 1 i 2, koje možete preuzeti u izdanju Propisi.net, u okviru XVIII grupe, u delu Obrasci .