Novoizabrani ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je da će jedan od prvih koraka koje će preduzeti biti donošenje paketa pomoći građevinskoj industriji.

Vesić je najavio da će narednih dana imati sastanak sa predstavnicima građevinske industrije, kako bi se videlo na koji način da im se pomogne zbog toga što se suočavaju sa problemima, dodavši da se svaki dinar uložen u taj sektor multiplikuje kroz druge delatnosti, saopštila je Vlada Republike Srbije, nakon primopredaje dužnosti prethodnog ministra Tomislava Momirovića novom ministru.

Među prioritetima će, kako je naveo, biti i donošenje izmena Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon, 9/2020 i 52/2021), kako bi se ubrzalo dobijanje dozvola, kao i poboljšavanje rada Katastra i donošenje Zakona o održavanju infrastrukture, koji će omogućiti popisivanje državne infrastrukture kako bi ona bila bolje održavana i manje novca naknadno trošilo na njenu rekonstrukciju.

Momirović je istakao da se saobraćajna i komunalna infrastruktura u Srbiji poslednjih godina intenzivno gradi. On je napomenuo da je za vreme njegovog mandata završena obilaznica oko Čačka i brza pruga Beograd–Novi Sad, dodavši da su izgrađeni i stanovi za pripadnike snaga bezbednosti širom Srbije.

Takođe, završene su dve deonice obilaznice oko Beograda, započeta je izgradnja Moravskog i Fruškogorskog koridora i obnovljen je veći broj železničkih pruga i lokalnih i regionalnih puteva.

I on je ukazao da građevinska industrija u poslednja dva kvartala beleži pad, zbog čega smatra da se moraju doneti mere za pomoć tom sektoru.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji „Vesti“ su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: sajt Biznis
Naslov: Redakcija