Пред министром правде Николом Селаковићем 19.1.2015. године заклетву је положило нових пет именованих извршитеља и један заменик извршитеља, по јавном конкурсу за попуњавање места извршитеља објављеном у јуну 2014. године.

Полагањем заклетве укупан број извршитеља у Републици Србији износи 209.

Заклетву су положила два извршитеља именована за подручје Вишег и Привредног суда у Панчеву и по један извршитељ за подручје Вишег и Привредног суда у Зрењанину, Новом Саду и Чачку.

 Такође, заклетву је пред министром правде положио и један заменик извршитеља именован за подручје Вишег и Привредног суда у Београду.

Извор: сајт Министарства правде