Uprava za sprečavanje pranja novca je krajem prethodne i početkom 2019. godine donela nove indikatore za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma za računovođe, revizore i faktoring društva.

Indikatore možete preuzeti klikom na linkove u nastavku:

Izvor: sajt Uprava za sprečavanje pranja novca
Naslov: Redakcija