Sa novim nadležnostima javni izvršitelji dobili i nove cenovnike usluga. Za dug do 12.000 dinara, naknada je 1.800 umesto 3.000

OSIM što su dobili nova ovlašćenja pre dva meseca, sa stupanjem na snagu izmenjenog Zakona o izvršenju i obezbeđenju, izvršitelji su smanjili i tarife, a prvi efekti se već osećaju kroz povećan obim posla. Nova tarifa stupila je na snagu 1. jula i donela brojne izmene za koje većina građana ne zna. Ubuduće se tako neće dešavati da za dug od 1.700 dinara izvršitelj naplati nagradu i troškove 11.000!

– Izvršni i postupak obezbeđenja pred javnim izvršiteljima je pojeftinjen, što je rezultat povećanja nadležnosti javnih izvršitelja u sprovođenju tih postupaka – kažu u Ministarstvu pravde.

Tako naknada za pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta za potraživanja do 12.000 dinara i donošenje rešenja o izvršenju kod komunalnih dugova sada iznosi 1.800 dinara, dok je ranije ovo, bez arhiviranja i donošenja rešenja o izvršenju, koštalo 3.000. Za potraživanja između 12.000 i 30.000 dinara naknada je fiksirana na 2.640 dinara, a po starom pravilniku bila je 2.940.

Nova tarifa, objašnjavaju u Ministarstvu, uvodi i brojna ograničenja. Za razliku od pre, sada je maksimalna naknada za izvršitelja limitirana na 250.000 dinara. Takođe, naknada za pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta ne može iznositi više od 200 bodova kada se izvršenje sprovodi na računu izvršenja budžeta (jedan bod „košta“ 120 dinara).

Limitirana je i naknada za uspešnost. Kada se izvršenje sprovodi na zaradi ili penziji, kao i kada se sprovodi na računu republičkog ili budžeta lokalnih samouprava i indirektnih budžetskih korisnika, naknada za uspešnost sprovođenja ne može iznositi više od 415 bodova. Maksimalni iznos ove naknade je dva miliona dinara.

– Intervencije su bile nužne i kod pojedinačnih radnji koje izvršitelj može posebno da naplati. Ranije, umesto da propisuje visinu tarifiranja svake pojedinačne radnje, pravilnik je na dva mesta propisivao paušalnu nagradu za rad. Tako je za sastavljanje zahteva državnom organu za pribavljanje podataka o imovini ili o identitetu i adresi dužnika, izvršitelju pripada paušalna nagrada najviše do 30 bodova (3.600 dinara). Za ove slučajeve nije postojao jasan kriterijum koji bi fiksirao ovu vrstu nagrade – objašnjavaju u Ministarstvu.

Izvršitelji su, inače, prošle godine zahtevali da se ukine plaćanje taksi kada traže podatke od državnih organa, na primer o zaposlenju dužnika od fonda PIO ili od matičnih službi ili poreskih uprava. Međutim, Ministarstvo finansija je to odbilo, pa su i ovo naplaćivali od stranaka.

Nove tarife najviše idu naruku najsiromašnijima, posebno kad su u pitanju neplaćeni dugovi za komunalije. Pošto su izvršitelji dobili mogućnost da naplate i stara potraživanja za struju, vodu ili grejanje, za njih je od ključne važnosti koliko će im izvršitelj uzeti, jer često nemaju ni za osnovni dug i kamate.

NAKNADA ZA USPEŠNOST

ZA potraživanja od 30.000 dinara ranije je bilo potrebno platiti izvršitelju naknadu za uspešnost 3.660 dinara. Sada, kažu u Ministarstvu pravde, ta naknada iznosi 2.880 dinara.

Izvor: sajt Novosti