Vlada Republike Srbije je na predlog Ministarstva finansija donela zaključke kojima se utvrđuju novi iznosi osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama koje se finansiraju iz budžeta, koje se primenjuju počev od plate za decembar 2015. godine. Ove zaključke Vlada je donela imajući i vidu izmenjene odredbe člana 27e Zakona o budžetskom sistemu, koji definiše da se u 2016. godini penzije mogu povećati za 1,25%, kao i plate zaposlenih u:

– Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu odbrane za 2%;

– ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja i učeničkog standarda za 4%;

– ustanovama visokog i višeg obrazovanja i studentskog standarda za 2%;

– predškolskim ustanovama za 4%;

– ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite za 3%.

Da podsetimo, osnovica za obračun plata je dinarski iznos za koeficijent posla 1,00, a koji pojmovno odgovara osnovnoj zaradi za najjednostavniji rad u privrednim delatnostima. Osnovice po delatnostima javnih službi i po državnim organima utvrđuje Vlada Republike Srbije. U narednom tekstu prenećemo najnovije zaključke i odluku Vlade Republike Srbije u vezi sa osnovicama za obračun i isplatu plata u javnim službama.

 

1. Prema Zaključku Vlade Republike Srbije 05 broj 121-13723/2015-1 od 25. 12. 2015. godine:

1) Plate zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju i učeničkom standardu koje se finansiraju iz budžeta obračunavaće se i isplaćivati po osnovici koja, počev od plate za decembar 2015. godine, iznosi – neto 2.462,95 dinara s pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

2) Plate zaposlenih u visokom obrazovanju i studentskom standardu koje se finansiraju iz budžeta obračunavaće se i isplaćivati po osnovici koja, počev od plate za decembar 2015. godine, iznosi – neto 2.415,59 dinara s pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

3) Plate zaposlenih u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti obračunavaće se i isplaćivati po osnovici koja, počev od plate za decembar 2015. godine, iznosi – neto 2.439,27 dinara s pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

4) Plate zaposlenih u predškolskim ustanovama mogu se obračunavati i isplaćivati po osnovici koja počev od plate za decembar 2015. godine, iznosi – neto 2.462,95 dinara s pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.