800×600

<<

Prema članu 15. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik
RS”, br. 34/2003… i 142/2014 – u daljem
tekstu: Zakon), lica koja nisu obavezno osigurana u smislu Zakona, mogu se
uključiti u obavezno osiguranje i obezbediti prava iz ovog osiguranja. Da bi to
učinila, ova lica moraju uplaćivati doprinos za penzijsko i invalidsko
osiguranje pod uslovima utvrđenim podzakonskim propisima koji regulišu ovo
pitanje. Uključivanje u obavezno osiguranje posle donošenja odgovarajućeg rešenja
licu koje želi da se uključi, znači i uplatu doprinosa za penzijsko-invalidsko
osiguranje. Bez uplate tih doprinosa nema priznavanja traženog staža.
Istovremeno, prema članu 29. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno
osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004… i 112/2015), osnovicu doprinosa za lica uključena u obavezno socijalno osiguranje
predstavljaju osnovice propisane aktom organizacije za obavezno socijalno
osiguranje, na koji saglasnost daje Vlada Republike Srbije.

Radi sprovođenja odredaba pomenuta dva zakona, doneta su dva podzakonska
akta:

1) Odluka o utvrđivanju osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno
osiguranje u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje („Sl. glasnik
RS”, br. 69/2008 – u daljem tekstu: Odluka) i
2) Rešenje o određivanju osnovice
osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko
osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br.
97/2017 – u daljem tekstu: Rešenje).

Odlukom su utvrđene mesečne osnovice u određenom procentu od prosečne
mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici u prethodnom kvartalu. Na te
osnovice obračunavaju se i plaćaju doprinosi za penzijsko i invalidsko
osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje iz člana 15. Zakona. Na osnovu
tog procenta su pomenutim rešenjem određeni nominalni iznosi mesečnih osnovica
na koje se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za
lica uključena u obavezno osiguranje. Istovremeno treba podsetiti na to da stopa
doprinosa koju plaćaju lica uključena u obavezno osiguranje na propisanu osnovicu
iznosi 26%, prema odredbama Zakona o doprinosima za
obavezno socijalno osiguranje.

Na osnovu ovih zakonskih i podzakonskih odredaba u narednoj tabeli su dati
elementi za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica
uključena u obavezno osiguranje – za uplate od 1. avgusta 2017. godine:

Osnovice osiguranja na koje se obračunava
doprinos PIO za lica uključena u obavezno osiguranje

Varijanta

Prosečna
zarada u Republici za period julseptembar

Procenat
za utvrđivanje osnovice osiguranja

Iznos
osnovice

osiguranja

Iznos
doprinosa za uplatu – mesečno

1

2

3

4
(2 x 3)

5
(4 x 26%)

1.

65.927

35%

23.074

5.999,24

2.

65.927

40%

26.371

6.856,46

3.

65.927

54%

35.601

9.256,26

4.

65.927

65%

42.853

11.141,78

5.

65.927

80%

52.742

13.712,92

6.

65.927

87%

57.356

14.912,56

7.

65.927

115%

75.816

19.712,16

8.

65.927

127%

83.727

21.769,02

9.

65.927

155%

102.187

26.568,62

10.

65.927

200%

131.854

34.282,04

11.

65.927

300%

197.781

51.423,06

12.

65.927

400%

263.708

68.564,08

13.

65.927

500%

329.635

85.705,10

 

Navedene osnovice
se primenjuju od 1. novembra 2017. godine, a
lice odnosno osiguranik se, podnošenjem zahteva za uključivanje u obavezno osiguranje,
opredeljuje za jednu od iznetih 13 osnovica doprinosa, bez obzira na stručnu spremu
koju je stekao. Lice koje već plaća ovo osiguranje, od 1. novembra treba
da ima u vidu novu, nižu osnovicu na koju će plaćati doprinos
za PIO.

Doprinos se obračunava
i uplaćuje do 15. u mesecu za prethodni mesec, a uplatni račun je
840-721413843-95 – Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja se
uključuju u obavezno osiguranje. U poziv na broj odobrenja upisuje se kontrolni broj,
šifra opštine, šifra grada i obeležje za identifikaciju obveznika (PIB ili JMBG
ili šifra poreskog obveznika).