Prema članu 15. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 34/2003 ….i 142/2014, u daljem tekstu: Zakon), lica koja nisu obavezno osigurana u smislu Zakona, mogu se uključiti u obavezno osiguranje i obezbediti prava iz ovog osiguranja. Da bi to učinila, ova lica moraju uplaćivati doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje pod uslovima utvrđenim podzakonskim propisima koji regulišu ovo pitanje. Uključivanje u obavezno osiguranje, posle donošenja odgovarajućeg rešenja licu koje želi da se uključi, znači i uplatu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje. Bez uplate tih doprinosa nema priznavanja traženog staža. Istovremeno, prema članu 29. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 84/2004…i 112/2015), osnovicu doprinosa za lica uključena u obavezno socijalno osiguranje predstavljaju osnovice propisane aktom organizacije za obavezno socijalno osiguranje, na koji saglasnost daje Vlada Republike Srbije.

Radi sprovođenja odredaba pomenuta dva zakona, doneta su dva podzakonska akta:

1) Odluka o utvrđivanju osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 69/2008 – u daljem tekstu: Odluka) i
2) Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 42/2017 – u daljem tekstu: Rešenje).

Odlukom su utvrđene mesečne osnovice u određenom procentu od prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici u prethodnom kvartalu. Na te osnovice se obračunavaju i plaćaju doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje iz člana 15. Zakona. Na osnovu tog procenta, Rešenjem su određeni nominalni iznosi mesečnih osnovica na koje se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje. Istovremeno, treba podsetiti da stopa doprinosa koju plaćaju lica uključena u obavezno osiguranje na propisanu osnovicu iznosi 26%, prema odredbama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Na osnovu ovih zakonskih i podzakonskih odredaba, u narednoj tabeli su dati elementi za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje:

 

Osnovice osiguranja na koje se obračunava doprinos PIO za lica uključena u obavezno osiguranje

Varijanta

Prosečna zarada u Republici za period januar-mart 2017.

Procenat za utvrđivanje osnovice osiguranja

Iznos osnovice

osiguranja

Iznos doprinosa za uplatu – mesečno

1

2

3

4 (2 x 3)

5 (4 x 26%)

1.

62.588

35%

21.906

5.695,56

2.

62.588

40%

25.035

6.509,10

3.

62.588

54%

33.798

8.787,48

4.

62.588

65%

40.682

10.577,32

5.

62.588

80%

50.070

13.018,20

6.

62.588

87%

54.452

14.157,52

7.

62.588

115%

71.976

18.713,76

8.

62.588

127%

79.487

20.666,62

9.

62.588

155%

97.011

25.222,86

10.

62.588

200%

125.176

32.545,76

11.

62.588

300%

187.764

48.818,64

12.

62.588

400%

250.352

65.091,52

13.

62.588

500%

312.940

81.364,40

 

Navedene osnovice se primenjuju od 1. maja 2017. godine, a lice, odnosno osiguranik se podnošenjem zahteva za uključivanje u obavezno osiguranje, opredeljuje za jednu od iznetih 13 osnovica doprinosa, bez obzira na stručnu spremu koju je stekao. Lice koje već plaća ovo osiguranje, od 1. maja treba da ima u vidu novu, višu osnovicu na koju će plaćati doprinos za PIO.

Doprinos se obračunava i uplaćuje do 15. u mesecu za prethodni mesec a uplatni račun je 840-721413843-95 – Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja se uključuju u obavezno osiguranje. U poziv na broj odobrenja upisuje se kontrolni broj, šifra opštine i obeležje za identifikaciju obveznika (PIB ili jedinstveni matični broj građana ili šifra poreskog obveznika).