Prema članu 15. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS”, br. 34/2003 … i 142/2014 – u daljem tekstu: Zakon), lica koja nisu obavezno osigurana u smislu Zakona, mogu se uključiti u obavezno osiguranje i obezbediti prava iz ovog osiguranja. Da bi to učinila, ova lica moraju uplaćivati doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje pod uslovima utvrđenim podzakonskim propisima koji regulišu ovo pitanje. Uključivanje u obavezno osiguranje posle donošenja odgovarajućeg rešenja licu koje želi da se uključi, znači i uplatu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje. Bez uplate tih doprinosa nema priznavanja traženog staža. Istovremeno, prema članu 29. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004… i 112/2015), osnovicu doprinosa za lica uključena u obavezno socijalno osiguranje predstavljaju osnovice propisane aktom organizacije za obavezno socijalno osiguranje, na koji saglasnost daje Vlada Republike Srbije.

Radi sprovođenja odredaba pomenuta dva zakona, doneta su dva podzakonska akta:

1) Odluka o utvrđivanju osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 69/2008 – u daljem tekstu: Odluka); i
2) Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 7/2017 – u daljem tekstu: Rešenje).

Odlukom su utvrđene mesečne osnovice u određenom procentu od prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici u prethodnom kvartalu. Na te osnovice se obračunavaju i plaćaju doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje iz člana 15. Zakona. Na osnovu tog procenta su Rešenjem određeni nominalni iznosi mesečnih osnovica na koje se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje. Istovremeno, treba podsetiti da stopa doprinosa koju plaćaju lica uključena u obavezno osiguranje, na propisanu osnovicu iznosi 26% prema odredbama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Na osnovu ovih zakonskih i podzakonskih odredaba su u narednoj tabeli dati elementi za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje:

 

Osnovice osiguranja na koje se obračunava doprinos PIO za lica uključena u obavezno osiguranje

Varijanta

Prosečna zarada u Republici za period oktobar–decembar 2016.

Procenat za utvrđivanje osnovice osiguranja

Iznos osnovice

osiguranja

Iznos doprinosa za uplatu – mesečno

1

2

3

4 (2 x 3)

5 (4 x 26%)

1.

66.368

35%

23.229

6.039,54

2.

66.368

40%

26.547

6.902,22

3.

66.368

54%

35.839

9.318,14

4.

66.368

65%

43.139

11.216,14

5.

66.368

80%

53.094

13.804,44

6.

66.368

87%

57.740

15.012,40

7.

66.368

115%

76.323

19.843,98

8.

66.368

127%

84.287

21.914,62

9.

66.368

155%

102.870

26.746,62

10.

66.368

200%

132.736

34.511,36

11.

66.368

300%

199.104

51.767,04

12.

66.368

400%

265.472

69.022,72

13.

66.368

500%

331.840

86.278,40

 

Navedene osnovice se primenjuju od 1. februara 2017. godine, a lice odnosno osiguranik se, podnošenjem zahteva za uključivanje u obavezno osiguranje, opredeljuje za jednu od iznetih 13 osnovica doprinosa, bez obzira na stručnu spremu koju je steklo. Lice koje već plaća ovo osiguranje, od 1. februara treba da ima u vidu novu višu osnovicu na koju će plaćati doprinos za PIO.

Doprinos se obračunava i uplaćuje do 15. u mesecu za prethodni mesec, a uplatni račun je 840-721413843-95 – Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja se uključuju u obavezno osiguranje. U poziv na broj odobrenja upisuje se kontrolni broj, šifra opštine i obeležje za identifikaciju obveznika (PIB ili jedinstveni matični broj građana ili šifra poreskog obveznika).