Prema članu 15. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS”, br. 34/2003… i 142/2014 – u daljem tekstu: Zakon), lica koja nisu obavezno osigurana u smislu Zakona, mogu se uključiti u obavezno osiguranje i obezbediti prava iz ovog osiguranja. Da bi to učinila, ova lica moraju uplaćivati doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje pod uslovima utvrđenim podzakonskim propisima koji regulišu ovo pitanje. Uključivanje u obavezno osiguranje posle donošenja odgovarajućeg rešenja licu koje želi da se uključi, znači i uplatu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje. Bez uplate tih doprinosa nema priznavanja traženog staža. Istovremeno, prema članu 29. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004… i 112/2015), osnovicu doprinosa za lica uključena u obavezno socijalno osiguranje predstavljaju osnovice propisane aktom organizacije za obavezno socijalno osiguranje, na koji saglasnost daje Vlada Republike Srbije.

Radi sprovođenja odredaba pomenuta dva zakona, doneta su dva podzakonska akta:

1) Odluka o utvrđivanju osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 69/2008 – u daljem tekstu: Odluka) i
2) Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 47/2017 – u daljem tekstu: Rešenje).

Odlukom su utvrđene mesečne osnovice u određenom procentu od prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici u prethodnom kvartalu. Na te osnovice se obračunavaju i plaćaju doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje iz člana 15. Zakona. Na osnovu tog procenta su Rešenjem određeni nominalni iznosi mesečnih osnovica na koje se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje. Istovremeno, treba podsetiti da stopa doprinosa koju plaćaju lica uključena u obavezno osiguranje na propisanu osnovicu, iznosi 26% prema odredbama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Na osnovu ovih zakonskih i podzakonskih odredaba u narednoj tabeli su dati elementi za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje, za uplate od 1. avgusta 2017. godine:

Osnovice osiguranja na koje se obračunava doprinos PIO za lica uključena u obavezno osiguranje

Varijanta

Prosečna zarada u Republici za period april–jun 2017.

Procenat za utvrđivanje osnovice osiguranja

Iznos osnovice

osiguranja

Iznos doprinosa za uplatu – mesečno

1

2

3

4 (2 x 3)

5 (4 x 26%)

1.

66.989

35%

23.446;

6.095,96

2.

66.989

40%

26.796;

6.966,96

3.

66.989

54%

36.174;

9.405,24

4.

66.989

65%

43.543;

11.321,18

5.

66.989

80%

53.591;

13.933,66

6.

66.989

87%

58.280;

15.152,28

7.

66.989

115%

77.037;

20.029,62

8.

66.989

127%

85.076;

22.119,76

9.

66.989

155%

103.833;

26.996,58

10.

66.989

200%

133.978;

34.834,28

11.

66.989

300%

200.967;

52.251,42

12.

66.989

400%

267.956;

69.668,56

13.

66.989

500%

334.945.

87.085,57

 

Navedene osnovice se primenjuju od 1. avgusta 2017. godine, a lice, odnosno osiguranik se podnošenjem zahteva za uključivanje u obavezno osiguranje, opredeljuje za jednu od iznetih 13 osnovica doprinosa, bez obzira na stručnu spremu koju je stekao. Lice koje već plaća ovo osiguranje, od 1. avgusta treba da ima u vidu novu, višu osnovicu na koju će plaćati doprinos za PIO.

Doprinos se obračunava i uplaćuje do 15. u mesecu za prethodni mesec, a uplatni račun je 840-721413843-95 – Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja se uključuju u obavezno osiguranje. U poziv na broj odobrenja upisuje se kontrolni broj, šifra opštine, šifra grada i obeležje za identifikaciju obveznika (PIB ili JMBG ili šifra poreskog obveznika).