Prema članu 15. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003… i 142/2014, u daljem tekstu: Zakon), lica koja nisu obavezno osigurana u smislu Zakona, mogu se uključiti u obavezno osiguranje i obezbediti prava iz ovog osiguranja. Da bi to učinila, ova lica moraju uplaćivati doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje pod uslovima utvrđenim podzakonskim propisima koji regulišu ovo pitanje. Uključivanje u obavezno osiguranje, posle donošenja odgovarajućeg rešenja licu koje želi da se uključi, znači i uplatu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje. Bez uplate tih doprinosa nema priznavanja traženog staža. Istovremeno, prema članu 29. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004… i 68/2014 – dr. zakon), osnovicu doprinosa za lica uključena u obavezno socijalno osiguranje predstavljaju osnovice propisane aktom organizacije za obavezno socijalno osiguranje, na koji saglasnost daje Vlada Republike Srbije.

Radi sprovođenja odredaba pomenuta dva zakona, doneta su dva podzakonska akta:

1) Odluka o utvrđivanju osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 69/2008 – u daljem tekstu: Odluka) i

2) Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 68/2015 – u daljem tekstu: Rešenje).

Odlukom su utvrđene mesečne osnovice u određenom procentu od prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici u prethodnom kvartalu. Na te osnovice se obračunavaju i plaćaju doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje iz člana 15. Zakona. Na osnovu tog procenta, Rešenjem su određeni nominalni iznosi mesečnih osnovica na koje se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje. Istovremeno, treba podsetiti da stopa doprinosa koju plaćaju lica uključena u obavezno osiguranje na propisanu osnovicu iznosi 26%, prema odredbama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Na osnovu ovih zakonskih i podzakonskih odredaba, u narednoj tabeli su dati elementi za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje:

Osnovice osiguranja na koje se obračunava doprinos PIO za lica uključena u obavezno osiguranje

Varijanta

Prosečna zarada u Republici za period april–jun 2015.

Procenat za utvrđivanje osnovice osiguranja

Iznos osnovice

osiguranja

Iznos doprinosa za uplatu

1

2

3

4 (2 x 3)

5 (4 x 26%)

1.

61.445

35%

21.506

5.591,56

2.

61.445

40%

24.578

6.390,28

3.

61.445

54%

33.180

8.626,80

4.

61.445

65%

39.939

10.384,14

5.

61.445

80%

49.156

12.780,56

6.

61.445

87%

53.457

13.898,82

7.

61.445

115%

70.662

18.372,12

8.

61.445

127%

78.035

20.289,10

9.

61.445

155%

95.240

24.762,40

10.

61.445

200%

122.890

31.951,40

11.

61.445

300%

184.335

47.927,10

12.

61.445

400%

245.780

63.902,80

13.

61.445

500%

307.225

79.878,50

Navedene osnovice se primenjuju od 1. avgusta 2015. godine, a lice, odnosno osiguranik se podnošenjem zahteva za uključivanje u obavezno osiguranje, opredeljuje za jednu od iznetih 13 osnovica doprinosa, bez obzira na stručnu spremu koju je stekao. Lice koje već plaća ovo osiguranje, od 1. avgusta treba da ima u vidu novu, višu osnovicu na koju će plaćati doprinos za PIO.

Doprinos se obračunava i uplaćuje do 15. u mesecu za prethodni mesec, a uplatni račun je 840-721413843-95 – Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja se uključuju u obavezno osiguranje. U poziv na broj odobrenja upisuje se kontrolni broj, šifra opštine i obeležje za identifikaciju obveznika (PIB ili jedinstveni matični broj građana ili šifra poreskog obveznika).