Помоћник министра правде у Влади Републике Србије Јелена Деретић истакла
је данас да то министарство наставља рад на унапређењу електронске
размене података између јавних бележника и јавних регистара, јер је
такав вид комуникације неопходан за потпуну ажурност јавних регистара,
што је предуслов веће правне сигурности.

Деретић је присуствовала скупу регионалних јавнобележничких комора, који
је одржан у Дрездену, где је Министарство правде представило нову
апликацију Промет непокретности, као и пројекат Правосудно-инфромациони
систем (ПИС).

Она је том приликом нагласила да је циљ тих система
да се, након усвајања одговарајућег законског и подзаконског оквира,
убрза поступак укњижбе, као и да се грађанима олакша поступак у смислу
да не морају да подносе документацију на шалтерима.

Електронском
комуникацијом ће се, како је објаснила, смањити број дана потребних за
регистрацију настале промене и повећати квалитет живота грађана уштедом
времена и финансијских средстава.

Нови системи које је покренуло Министарство јавним бележницима
омогућавају електронски увид у јавне регистре (катастра непокретности,
обавезног социјалног осигурања, лица лишених слободе, пребивалиште,
привредни регистри), као и техничке предуслове за електронско слање
захтева за спровођење промена у катастру непокретности из
јавнобележничке канцеларије.

Министарство правде је на скупу у
Дрездену представљала и Ана Милошевић из Одсека за е-правосуђе, а
Јавнобележничку комору Србије јавни бележник Сава Дедајић.

 

Извор: сајт Владе РС