Pomoćnik ministra pravde u Vladi Republike Srbije Jelena Deretić istakla
je danas da to ministarstvo nastavlja rad na unapređenju elektronske
razmene podataka između javnih beležnika i javnih registara, jer je
takav vid komunikacije neophodan za potpunu ažurnost javnih registara,
što je preduslov veće pravne sigurnosti.

Deretić je prisustvovala skupu regionalnih javnobeležničkih komora, koji
je održan u Drezdenu, gde je Ministarstvo pravde predstavilo novu
aplikaciju Promet nepokretnosti, kao i projekat Pravosudno-infromacioni
sistem (PIS).

Ona je tom prilikom naglasila da je cilj tih sistema
da se, nakon usvajanja odgovarajućeg zakonskog i podzakonskog okvira,
ubrza postupak uknjižbe, kao i da se građanima olakša postupak u smislu
da ne moraju da podnose dokumentaciju na šalterima.

Elektronskom
komunikacijom će se, kako je objasnila, smanjiti broj dana potrebnih za
registraciju nastale promene i povećati kvalitet života građana uštedom
vremena i finansijskih sredstava.

Novi sistemi koje je pokrenulo Ministarstvo javnim beležnicima
omogućavaju elektronski uvid u javne registre (katastra nepokretnosti,
obaveznog socijalnog osiguranja, lica lišenih slobode, prebivalište,
privredni registri), kao i tehničke preduslove za elektronsko slanje
zahteva za sprovođenje promena u katastru nepokretnosti iz
javnobeležničke kancelarije.

Ministarstvo pravde je na skupu u
Drezdenu predstavljala i Ana Milošević iz Odseka za e-pravosuđe, a
Javnobeležničku komoru Srbije javni beležnik Sava Dedajić.

 

Izvor: sajt Vlade RS