Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 71. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16 i 113/17) i čl. 7, 15, 19, 20, 21. i 22. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS”, br. 16/02, 115/05 i 107/09), ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČJI DODATAK ZA MESEC APRIL 2018. GODINE,

br. službeno/2018-12 od 17. 4. 2018, koje dajemo u nastavku:

 

I

Nominalni iznosi prava i visina cenzusa

Redovan iznos

Uvećan iznos

1)

RODITELJSKI DODATAK od 1. aprila 2018. do 30. septembra 2018.

 

 

za prvo dete – jednokratno

39.898,24

 

za drugo dete – 156.017,25 u 24 rate

6.500,72

 

za treće dete – 280.818,19 u 24 rate

11.700,76

 

za četvrto dete – 374.420,29 u 24 rate

15.600,85

 

2)

DEČJI DODATAKod 1. aprila 2018. do 30. septembra 2018.
(prvo, drugo, treće i četvrto dete)

2.788,56

3.625,13

3)

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za februar 2018.

10.382,70

 

II

CENZUS za ostvarivanje prava na dečji dodatak za mart 2018.

 

 

a)

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (dalje: Zakon)

8.665,04

10.398,04

b)

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

 

 

član 19. stav 1. tačka 1. Zakona

2,84

3,40

član 19. stav 1. tačka 2. Zakona

6,62

7,94

 

Obrazloženje:
Na osnovu čl. 14. i 17. Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom („Sl. glasnik RS”, br. 16/02, 115/05 i 107/09) nominalni iznosi roditeljskog i dečjeg dodatka usklađuju se dva puta godišnje, i to 1. aprila i 1. oktobra, sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u RS, a cenzus za ostvarivanje prava na dečji dodatak usklađuje se mesečno sa indeksom potrošačkih cena u RS.

Pravo na novčanu pomoć majkama izbeglicama utvrđuje se mesečno u iznosu od 15% od prosečne zarade u Republici Srbiji, na osnovu člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica („Sl. glasnik RS”, broj 20/92, 70/93, 105/93, 8/94, 22/94, 34/95 i 36/04).