Najveća novina u radu inspekcija od ove godine je mogućnost nagodbe. Već od 1. januara 2019. godine nižu kaznu uz priznanje prekršaja, mogu dobiti oni koje je u prestupu otkrila Tržišna ili Inspekcija rada. Do kraja godine to će primenjivati i ostali. Nadležni očekuju da će to rasteretiti sudove, smanjiti broj postupaka koji zastarevaju i omogućiti da inspektori više vremena provode na terenu, a manje u sudu.

Svaki treći prekršajni postupak koji je pred sudom povela Inspekcija rada završio je zastarevanjem, a svaki šesti izricanjem opomene. Zbog toga od nagodbe mnogo očekuju.

„Važnije od visine kazne koja će biti izrečena je izvesnost kažnjavanja, da onaj ko je učinio prekršaj bude siguran da će u nekom trenutku za taj prekršaj da bude sankcionisan“, kaže Goran Marković iz Inspekcije rada.

Tako će, recimo, poslodavac, kod koga se otkrije radnik na „na crno“ kaznu – umesto propisane od 800.000 do čak dva miliona dinara – nagodbom platiti 150.000, do deset radnika 300.000, a za 20 radnika na crno 500.000 dinara.

Pre toga, poslodavac će morati da te radnike zaposli. Na sličan način, kazne uz nagodbu propisala je i Tržišna inspekcija.

Vesna Ristić iz Tržišne inspekcije navodi da, ako je najniži iznos zaprećene kazne za neki prekršaj 50.000 dinara, on može ići i do 5.000 dinara.

Rok za pokretanje prekršajnog postupka pred sudom je godinu dana, a za okončanje dve.

Sudije tvrde da su ti rokovi najkraći u Evropi i da ih je neophodno udvostručiti. Ne spore i da su često izricane blage kazne, što nije dobra poruka onima koji sada imaju mogućnost Sporazuma o priznanju prekršaja.

Predsednik Udruženja prekršajnih sudija Milan Marinović kaže da sudovi moraju da se potrude da malo rigoroznije sankcionišu okrivljene.

„Naravno, ključni korak u sporazumu nije na sudu, ključni korak je na okrivljenima i podnosiocu zahteva. Sud je tu kao organ koji će to da prihvati ili ne“, ističe Marinović.

Na sporazum nema mogućnosti žalbe

Državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Zoran Kasalović kaže da na osnovu pravilnika koji su usvojeni za te dve inspekcije, mogu i sve druge inspekcije, kojih je 42, da pripreme svoje posebne pravilnike sa elementima sporazuma za priznavanje prekršaja i da se u 2019. krene sa potpunom primenom.

Analiza pokazuje da se čak 80 odsto prekršajnih postupaka može rešiti priznanjem. To nije moguće ako je neko ometao inspektora u radu, nije sproveo naloženu meru ili je za taj prekršaj propisana fiksna kazna.

Izvor: sajt RTS
Naslov: Redakcija