Поводом актуелних медијских написа о случајевима злоупотребе личних података и узнемиравања оштећених лица у случајевима наступања саобраћајних удеса и других штетних догађаја, Адвокатска комора Војводине обавештава јавност да најоштрије осуђује сваки вид незаконитог и непрофесионалног поступања, како од стане државних органа, јавних установа и других правних лица, тако и од стране адвоката, у поступцима остваривања права на накнаду штете. Адвокатска комора Војводине са пажњом прати све присутнији проблем незаконитог и неетичког нуђења услуга посредовања у предметима накнаде штете, али и проблем злоупотребе и трговине личним подацима оштећених грађана, као и незаконит рад државних органа у оваквим предметима.

Адвокатска комора Војводине такође обавештава јавност да је ово комплексно питање саставни део ширег друштвеног проблема у области корупције, али да ће предузети све неопходне радње из своје надлежности које су усмерене на сузбијање оваквих штетних појава, а које се евентуално тичу адвокатуре као дела правосудног система. Имајући у виду наведено, Адвокатска комора Војводине позива сва заинтересована лица и институције друштва да заједно раде на решењу проблема који наносе штету како правима и интересима оштећених грађана, тако и интересима адвокатуре, као самосталне и независне службе пружања правне помоћи.

Адвокатска комора Војводине упозорава јавност и своје чланство, да се у случајевима нуђења услуга у посредовању и неетичког пружања правне помоћи често стичу елементи кривичних дела, како из области заштите података о личности, тако и из групе тзв. коруптивних кривичних дела. Својим суделовањем у оваквим случајевима, странке на себе преузимају ризик да им буде пружена неадекватна правна помоћ услед које трпе штету, а такође се излажу могућности честих злоупотреба.

Позивамо све грађане који се у будућности буду евентуално сусретали са оваквим или сличним проблемима да Адвокатској комори Војводине слободно пријаве сваки случај узнемиравања, уколико би такво узнемиравање имало посредне или непосредне везе са било којим адвокатом или тзв. „агенцијама за надокнаду штете“ које својим радом врше кривично део надриписарства, а како би се благовремено предузеле адекватне мере у циљу заштите права грађана.

Сматрамо да је у заједничком интересу свих да се промовишу и афирмишу професионални и законити обрасци понашања, уз истовремено искорењивање појава које наносе штету, како угледу саме адвокатуре, тако и општем интересу свих грађана.

Извор: сајт Адвокатске коморе Војводине