Ustavni sud je na 8. sednici održanoj 12. maja 2016. godine (predmet IUz-166/2014) utvrdio da nisu usaglasnosti sa Ustavom Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 98/06) sledeći stavovi Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon):

1) Odredbe stava 5. člana 54.Zakona neustavne su u delu koji glasi: „ili za koje je, u skladu sa zakonom kojim se uređuju nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina utvrđeno da su od posebnog značaja za nacionalnu manjinu“.

Stav 5. člana 54. Zakona sada glasi: U ustanovi u kojoj se u većini odeljenja obrazovno-vaspitni rad izvodi na jeziku nacionalne manjine ili za koje je, u skladu sa zakonom kojim se uređuju nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina, utvrđeno da su od posebnog značaja za nacionalnu manjinu, nacionalni savet nacionalne manjine predlaže tri člana – predstavnika jedinice lokalne samouprave u organ upravljanja.

2) Odredbe stava 8. člana 54.Zakona neustavne su u delu koji glasi:„ili za koju je, u skladu sa zakonom kojim se uređuju nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina, utvrđeno da je od posebnog značaja za nacionalnu manjinu“.

Stav 8. člana 54. Zakona sada glasi: U srednjoj stručnoj školi u kojoj se u većini odeljenja obrazovno-vaspitni rad izvodi na jeziku nacionalne manjine ili za koju je, u skladu sa zakonom kojim se uređuju nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina, utvrđeno da je od posebnog značaja za nacionalnu manjinu, nacionalni savet nacionalne manjine u organ upravljanja od tri člana najmanje jednog predlaže iz reda predstavnika socijalnih partnera iz područja rada škole.

3) Stav 3. člana 60. Zakona, koji glasi: „U ustanovi u kojoj se u većini odeljenja obrazovno-vaspitni rad izvodi na jeziku nacionalne manjine ili za koju je, u skladu sa zakonom kojim se uređuju nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina, utvrđeno da je od posebnog značaja za nacionalnu manjinu, organ upravljanja bira direktora uz prethodnu saglasnost odgovarajućeg nacionalnog saveta nacionalne manjine“, u celini je proglašen neustavnim.