Odlukom Ustavnog suda br. IUo-279/2016 koja je objavljena u „Sl. glasniku RS“ br. 48/2018 utvrđeno je da odredba člana 4. Odluke o utvrđivanju svojstva osiguranika i obavezi plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS”, broj 43/11) nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom.

Član 4 koji glasi:“ Ova odluka primenjuje se i na osiguranike kojima doprinos i dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje nije utvrđen, odnosno nije utvrđen i naplaćen u skladu sa zakonom“ prestao je da važi danom objave Odluke Ustavnog suda, odnosno 22. 6. 2018. godine.