Agencija za privredne registre (APR) još jednom podseća sva pravna lica i preduzetnike koji primenjuju Zakon o računovodstvu, da su u skladu s navedenim Zakonom bili dužni da izvrše svoju obavezu sastavljanja i dostavljanja redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2014, u roku do 30. 6. 2015, a ukoliko svoju obavezu iz nekog razloga nisu izvršili u navedenom roku, to mogu učiniti najkasnije do 31. 12. 2015.
Istovremeno, podsećamo sva pravna lica i preduzetnike, koji su sastavili i dostavili podatke za statističke i druge potrebe u skladu sa članom 35. Zakona, a nisu ispunili obavezu sastavljanja i dostavljanja redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. u skladu sa čl. 33. i 34. Zakona, da to mogu učiniti takođe u napred navedenom roku.
Posebno, skrećemo pažnju onim obveznicima u čijim su finansijskim izveštajima za 2014. utvrđeni odgovarajući nedostaci i kojima su poslata obaveštenja, da ih otklone u predviđenim rokovima, odnosno da svoju obavezu otklanjanja utvrđenih nedostataka izvrše najkasnije do kraja novembra, u suprotnom Agencija je u obavezi da ih javno objavi na svojoj internet strani kao nepotpune i računski netačne finansijske izveštaje za 2014.
Takođe, obaveštavamo sva pravna lica (mala, srednja i velika), koja su redovne godišnje finansijske izveštaje sastavila i dostavila bez kvalifikovanog elektronskog potpisa zakonskog zastupnika (papirna forma), što je suprotno zakonu i o čemu su dobili dopis, da svoju obavezu sastavljanja i dostavljanja redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. izvrše takođe najkasnije do 31. 12. 2015. u elektronskoj formi s kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.
Informacije o prijemu i obradi svih vrsta izveštaja za 2014. godinu, obveznici mogu pratiti u odeljku Finansijski izveštaji,  link  „Pretraga izveštaja za 2014“.
Za dodatna objašnjenja na raspolaganju je i Info centar Agencije, na broj 011/2023-350, kao i elektronska adresa finizvestaji@apr.gov.rs. 

Izvor: sajt Agencije za privredne registre