Jedna od najvažnijih novina u Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju jeste da izvršitelji ubuduće neće moći da organizuju licitacije za prodaju kuća zbog dugova manjih od 5.000 evra na komunalije, izjavila je ministarka pravde Srbije Nela Kuburović.

„Zakonom je pojačano pravilo ko ne može biti kupac u postupku izvršenja, tako što su javni izvršitelji i njihovi zaposleni izuzeti od ove mogućnosti, bez obzira na to da li postupaju u konkretnom predmetu“, rekla je Kuburovićeva.

Nacrt zakona predviđa i uvođenje elektronskog nadmetanja, koje će onemogućiti svaki vid zloupotreba i značajno će povećati cene onoga što je na licitaciji.

„Izrada podzakonskog akta sa izmenama i dopunama Zakona samo govori o ozbiljnosti koju smo primenili u pristupanju rešavanju ovog problema. Predviđeno je da do 1. jula 2020. godine ovo bude isključivi režim prodaje“, istakla je ministarka pravde.

Izvor: sajt RTV
Naslov: Redakcija