Narodna Banka Srbije, na svom sajtu, dala je internet prezentaciju u kojoj daje pregled mera i aktivnosti Narodne banke Srbije s ciljem podrške građanima i ekonomiji u uslovima pandemije korona virusa:

Izvor: sajt Narodne Banke Srbije
Naslov: Redakcija