Skupština Srbije usvojila je večeras Zakon o rodnoj ravnopravnosti, kao i izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije.

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić rekla je da ta dva zakona treba da omoguće svakom da oseti da živi u malo pravednijem društvu.

Zakon o rodnoj ravnopravnosti treba da omogući unapređenje rodne ravnopravnosti, sistematično uređenje i jačanje institucionalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost, kao i preciziranje obaveza poslodavaca i organa javne vlasti u pogledu planiranja i sprovođenja mera za unapređenja rodne ravnopravnosti.

Potpredsednica Vlade i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović rekla je ranije danas da je Zakon o rodnoj ravnopravnosti važan za stvaranje društva jednakih šansi za žene i muškarce.

Ona je dodala da Zakon o rodnoj ravnopravnosti treba da omogući da niko više ne može da uz biografiju za posao traži i sliku, niti da je pita da li planira brak ili rađanje dece, navodi ministarka.

Takođe, kompanije će, kako je rekla, biti u obavezi da imaju određeni procenat žena u upravljačkim telima, a kvote su neophodne barem u početku kako bi tu situacija počela da se menja, jer bi, dodala je, trebalo da imamo više žena i tamo gde se odlučuje o novcu.

Izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije ima jasnije odredbe i širi spisak onih na koje se diskriminacija odnosi.

Ranije je na Predlog zakona o rodnoj ravnopravnosti podneto 69 amandmana, od kojih su Vlada i nadležni odbor prihvatili 17.

Zakon o rodnoj ravnopravnosti podrazumeva jednaka prava, odgovornosti i mogućnosti, ravnomerno učešće i uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca u svim oblastima društvenog života, jednake mogućnosti za ostvarivanje prava i sloboda, kao i ostvarivanje jednake koristi od rezultata rada, naveli su predlagači.

Izvor: sajt B92
Naslov: Redakcija