U Danu za glasanje 26. oktobra 2020. godine, a pre prelaska na odlučivanje o prvoj tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini, Narodna skupština je, na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, konstatovala prestanak mandata narodnom poslaniku Marku Đuriću, pre isteka vremena na koje je izabran danom podnošenja ostavke.


U nastavku, Narodna skupština usvojila je jednoglasno, sa 205 glasova narodnih poslanika, Zakon o ministarstvima.

 U Danu za glasanje Narodna skupština odlučivala je i o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom sednice i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić zaključio je Prvu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.

Izvor:sajt Narodne skupština
Naslov: Redakcija