U Danu za glasanje, Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika:

1. Zakon o izmeni Zakona o oružju i municiji, koji su podneli narodni poslanici Marijan Rističević, Đorđe Komlenski i Bojan Torbica;

2. Zakon o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, koji je podnela Vlada;

3. Zakon o potvrđivanju Aneksa 1 Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan, koji je podnela Vlada i

4. Odluku o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije, koji je podnela Poslanička grupa Stranka moderne Srbije.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsednica Narodne skupština Maja Gojković zaključila je Prvu sednicu Prvog redovnog zasedanja narodne skupštine u 2020. godini.

Izvor: sajt Narodne skupštine
Naslov: Redakcija