U Danu za glasanje 26. novembra, Narodna skupština je usvojila:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu,
 • Zakon o izmenama i dopuni Carinskog zakona,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi,
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat „Hitan odgovor Republike Srbije na COVID-19“) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj,
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2053 (2020) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za finansiranje javnog sektora – podrška naporima Republike Srbije na ublažavanju pandemije COVID-19,
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2025 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam – Energetska efikasnost u zgradama centralne vlasti,
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2026 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam – Vodosnabdevanje i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda,
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni („KfW“) i Republike Srbije („Zajmoprimac“) koju predstavlja ministar finansija za projekat „Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji, faza V“,
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni („KfW“) i Republike Srbije („Zajmoprimac“) koju predstavlja ministar finansija za projekat „Energetska efikasnost u objektima javne namene, faza II“,
 • Zakon o izmenama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ,
 • Odluku o prestanku funkcije člana Fiskalnog saveta,
 • Odluku o izboru Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Izvor: sajt Narodne skupštine
Naslov: Redakcija