U Danu za glasanje, 26. novembra, Narodna skupština usvojila je:

 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o budžetskom sistemu,
 • Zakon o dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana,
 • Zakon o izmenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje,
 • Zakon o budžetskoj inspekciji,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji,
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona,
 • Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2020. godinu,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Narodna skupština usvojila je u celini i:

 • Zakon o regulisanju obaveza Republike Srbije prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu korišćenja sredstava opšte alokacije specijalnih prava vučenja odobrenih Odlukom Odbora guvernera Međunarodnog monetarnog fonda od 2. avgusta 2021. godine, kao i
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni (“KfW”) i Republike Srbije koju predstavlja ministar finansija (“Zajmoprimac”) za Program “Integrisano upravljanje čvrstim otpadom, faza I”.

Narodna skupština usvojila je Odluku o razrešenju članova Nacionalnog saveta za kulturu i Predlog članova Nacionalnog saveta za kulturu, za koje su izabrani Zoran Vapa, Željko Marković, Goran Vasić, dr Vladimir Pištalo, Nebojša Kundačina, dr Nevena Daković, akademik Ivan Jevtić, akademik Zlata Bojović, dr Isidora Bjelaković, Andraš Urban i dr Suzana Kujundžić Ostojić.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić zaključio je Sedmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.

Izvor: sajt Narodne skupštine
Naslov: Redakcija