Narodna skupština Republike Srbije, u danu za glasanje, 23.12.2019, usvojila je:

 • Zakon o javnim nabavkama,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja,
 • Zakon o dopunama Zakona o Carinskoj tarifi,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu,
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika,
 • Zakon o dopunama Zakona o prekršajima i
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Slovačkoj Republici,
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država sa ciljem poboljšanja usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou i primene FATKA propisa,
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog izvoznog kredita Vladi Republike Srbije,
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd i Raiffeisen Banka a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća,,Srbijagas“ Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac – Brus – Kopaonik – Raška – Novi Pazar – Tutin (III faza),
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Autoput E-80 deonica Niš – Merdare Faza 1, između Republike Srbije i Evropske investicione banke,
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uzajamnom priznavanju odobrenja ovlašćenih privrednih subjekata za sigurnost i bezbednost (AEOS) i
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama, koji se odnosi na Sporazum o finansiranju, originalno potpisan 9. novembra 2016. godine između Republike Srbije i Nemačke razvojne banke „KfW“, Frankfurt na Majni i Posebnog sporazuma uz Sporazum o finansiranju.

Izvor: sajt Narodne skupštine, 23.12.2019.
Naslov: Redakcija