Naslovna Pravo Narodna skupština RS usvojila je izmene seta izbornih zakona

Narodna skupština RS usvojila je izmene seta izbornih zakona

Мinistarstvo državne uprave i lokalne samouprave Vlade Republike Srbije saopštilo je da je Narodna skupština usvojila 4.2.2022. godine, predloge zakona o izboru predsednika Republike, o izboru narodnih poslanika i o lokalnim izborima, kojima su značajno unapređeni uslovi za sprovođenje izbora na republičkom i lokalnom nivou.

Izmene seta izbornih zakona su rezultat paralelnih međustranačkih dijaloga o izbornim uslovima, uz i bez učešća predstavnika Evropskog parlamenta, implementacije preporuka Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju  (OEBS/ODIHR), kao i javne rasprave u kojoj su učestvovale organizacije civilnog društva koje se bave izbornom materijom i lica iz lokalnih samouprava, a čiji je značajan broj primedbi i predloga našao svoje mesto u predloženim izmenama zakona.

Izmenama izbornih zakona uspostavlja se viši stepen demokratičnosti i transparentnosti izbornog procesa, a zakoni o izboru predsednika Republike i o lokalnim izborima usaglašavaju se sa rešenjima iz Zakona o izboru narodnih poslanika.

Novine koje donose ova tri izborna zakona značajne su u pogledu zaštite prava u izbornim postupcima i lakšeg kandidovanja političkih stranaka nacionalnih manjina, kao i u pogledu organizacije i transparentnosti rada organa za sprovođenje izbora.

Između ostalog, olakšava se položaj podnosilaca izbornih lista, posebno položaj manjinskih izbornih lista, a rešenja koja su do sada bila deo uputstava koje je donosila Republička izborna komisija, kao primeri dobre prakse, postaju zakonski pravni standardi.

Zakon o izboru predsednika Republike ne donosi suštinske novine u ovaj izborni postupak, već se usaglašava sa Zakonom o izboru narodnih poslanika, dok Zakon o lokalnim izborima donosi više novina, među kojima su uspostavljanje raspona broja članova izborne komisije u zavisnosti od broja jedinica lokalne samouprave, novi rokovi za donošenje odluke o raspisivanju izbora u odnosu na istek mandata odbornika aktuelnog saziva skupštine jednice lokalne samouprave, utvrđivanje minimalnog potrebnog broja birača koji svojim potpisima podržavaju izbornu listu, novi rokovi za konstituisanje skupštine, kako bi se izbegla mogućnost opstrukcije i drugo.

Narodna skupština usvojila je i Predlog zakona o izmeni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, koji spada u delokrug rada Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, a kojim se menjaju koeficijenti za obračun i isplatu plata zaposlenih nameštenika koji obavljaju prateće pomoćno-tehničke poslove u državnim organima, što će obuhvatiti preko 4.500 nameštenika i omogućiti unapređenje njihovog materijalnog položaja, ali i doprineti motivaciji zaposlenih i kvalitetu rada, posebno u pravosuđu, navodi se u saopštenju.

Izvor: sajt Vlade RS
Naslov: Redakcija