Četvrtog dana rada, 20. marta 2024. godine, Narodna skupština nastavila je pretres o drugoj tački dnevnog reda sednice, odnosno o predlogu kandidata za predsednika Narodne skupštine.

Nakon obavljene rasprave o predloženom kandidatu, narodni poslanici odlučili su da se izbor predsednika Narodne skupštine obavi javnim glasanjem, prozivkom narodnih poslanika.

Većinom od 153 glasa narodnih poslanika za predsednika Narodne skupštine izabrana je narodna poslanica Ana Brnabić.

U nastavku rada, Narodna skupština obavila je raspravu o trećoj tački dnevnog reda: Izbor potpredsednika Narodne skupštine.

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić obavestila je narodne poslanike da su za mesto potpredsednika Narodne skupštine predloženi Marina Raguš, izabrana sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – Srbija ne sme da stane; Sandra Božić, izabrana sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – Srbija ne sme da stane; Snežana Paunović izabrana sa Izborne liste IVICA DAČIĆ – PREMIJER SRBIJE; Elvira Kovač, izabrana sa Izborne liste VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – Elnökünkért, közösségünkért, a jövőért! – SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – Za našeg Predsednika, za našu zajednicu, za budućnost!; Edin Đerlek izabran sa Izborne liste USAME ZUKORLIĆ – UJEDINJENI ZA PRAVDU – STRANKA PRAVDE I POMIRENJA – BOŠNJACI SANDŽAKA, TOMISLAV ŽIGMANOV – DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI / USAME ZUKORLIĆ – UJEDINjENI ZA PRAVDU – STRANKA PRAVDE I POMIRENjA – BOŠNjACI SANDžAKA, TOMISLAV ŽIGMANOV – DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI i dr Jovan Janjić izabran sa Izborne liste “MI – GLAS IZ NARODA, prof. dr Branimir Nestorović”.

Pre prelaska na glasanje o predloženim kandidatima za potpredsednike Narodne skupštine, narodni poslanici doneli su Odluku da Narodna skupština u Četrnaestom sazivu ima šest potpredsednika, kao i da se njihov izbor obavi javnim glasanjem, prozivkom narodnih poslanika.

Prema podnetim predlozima, predsednica Narodne skupštine utvrdila je sledeću Listu kandidata za potpredsednike Narodne skupštine:

  • Marina Raguš;
  • Sandra Božić;
  • Snežana Paunović;
  • Elvira Kovač;
  • Edin Đerlek i
  • dr Jovan Janjić.

Narodni poslanici su većinom glasova izabrali predložene kandidate za potpredsednike Narodne skupštine, na čemu im je čestitala predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić.

Narodna skupština razmotrila je i četvrtu tačku dnevnog reda: Imenovanje generalnog sekretara Narodne skupštine. Većinom glasova, narodni poslanici imenovali su Srđana Smiljanića za generalnog sekretara Narodne skupštine, na čemu mu je čestitala predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić.

U nastavku rada, narodni poslanici razmotrili su i usvojili Predlog odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.

Na sednici su razmotreni i usvojeni Predlog odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, Predlog odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje i Predlog odluke o sastavu delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnom forumu Republika Srbija – Republika Srpska.

Narodna skupština odlučivala je i o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom sednice i odlučili da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić zaključila je Prvu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Četrnaestom sazivu.

Izvor: sajt Narodne skupštine
Naslov: Redakcija