Ministarstvo trgovine, turizma i
telekomunikacija skreće pažnju posrednicima da svoje poslovanje, kada je
reč o naplati posredničke provizije, usklade sa zakonskim propisima.
Naime, Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti („Službeni
glasnik RS”, br. 95/13) ne zabranjuje posredovanje za obe strane, ukoliko
su zaključeni ugovori o posredovanju, odnosno ako postoji nalog za
posredovanje od kupca i prodavca nepokretnosti, odnosno zakupodavca i
zakupca.Članom 2. Zakona propisana je shodna primena Zakona o
obligacionim odnosima na pitanja koja nisu regulisana ovim zakonom.
Članom 825. Zakona o obligacionim odnosima propisano je da, ukoliko
drugačije nije ugovoreno, posrednik koji je dobio nalog za posredovanje
od obe strane može zahtevati od svake strane samo polovinu posredničke
naknade.

Izvor: sajt Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija