Najnovijim izmenama Porodičnog zakona potpuno se zabranjuje fizičko kažnjavanje dece. Dragan Vulević savetnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kaže za RTS da nije reč o represivnim merama usmerenim prema roditeljima, već namera da se roditelji podstaknu da koriste nenasilne metode vaspitanja.

Odredba u okviru Izmena i dopuna Porodičnog zakona je formulisana na takva način da ona ima razvojnu karatkteristiku, kaže Dragan Vulević savetnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Prema njegovim rečima, ona nije represivna pravna norma koja će roditelje kažnjavati za upotrebu određenog nivoa upotrebe fizičke sile u vaspitanju deteta.

„To znači da hoćemo kroz tu normu gde se izričito zabranjuje fizičko kažnjavanje deteta i upotreba fizičke sile da ih podstaknemo da razmišljaju o drugim načinima i metodama vaspitanja detata koje su nenasilne i koje mogu podržati dete u njegovom rastu i razvoju“, ističe Vulević.

Objašnjava da to nije jedina suština izmene i dopune.

„Država kroz tu razvojnu normu preuzima na sebe obavezu da kroz institucionalni sistem podrži roditelje u nekoj vrsti učenja nenasilnih metoda vaspitanja i da ih podrži da pravilno vaspitavaju i podižu decu“, pojašnjava Vulević.

Vulević objašnjava da pokušavaju da stvore ambijent koji će podsticati nenasilne metode vaspitanja.

„Kada upotrebimo nasilne metode vaspitanja u odnosu na decu, da li mi to decu kroz sospstveni primer učimo da je u nekom odnosu dozvoljeno upotrebiti fizičku silu, da je pravo jačega važeće, da je strah naš pokretač. Ne, mora da bude nešto drugo, da kod dece usađujemo samopoštovanje, samopouzdanje“, naveo je Vulević.

Potrebno nam je, ističe, nešto drugo.

„Doslednost, da je da da, a ne ne, potrebno nam je vreme, ljubav, strpljenje, odnos, organizacija života unutar porodice. Za takvu primenu nenasilnih metoda vaspitanja je osnovna stvar“, rekao je Vulević.

Stvaranje centara za porodicu i decu 

Norma se, kaže, donosi u kontekstu drugih izmena i dopuna zakona i stvaranja infrastrukture sistema.

„Aktuelno je u postupku izmena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti formiranje jedne nove institucije koja će biti postavljena regionalno i biti dostupna na celoj teritoriji Republike Srbije. To su centri za porodicu i decu“, istakao je Vulević.

Centri za socijalni rad, navodi, nemaju dovoljan broj radnika.

„Međutim, u okviru nove infrastrukture obezbediće se određeni stručnjaci koji će realizovati pomoć i podršku porodicama“, rekao je Vulević.

Kaže da su reformisali i sistem preventivnog nadzora.

„Roditelji će dobrovoljno moći da dođu u infrastrukturu sistema, u neku instituciju, savetovalište, da bi se naučili nekoj nenaislnoj metodi vaspitanja“, naveo je Vulević.

Govoreći o vakcinaciji, Vulević je istakao da kada određeni stručnjaci medicinske struke utvrde da izbegavanje vakcinacije bitno ugrožava život i zdravlje deteta onda se može pokrenuti postupak za delimično lišenje roditeljskog prava.

„Prava na zastupanje deteta u obezbeđivanju zdravstvene zaštite. Postavljeni staratelj onda daje saglasnost za vakcinaciju deteta“, zaključio je Vulević.

Izvor: sajt RTS-a
Naslov: Redakcija